Šiaulių apskrityje parengiame ir suderiname dokumentus reikalingus pastatų statybos užbaigimui ir įregistravimui VĮ Registrų centre:

  • sklypo ir pastato kadastriniai matavimai;
  • kontrolinė geodezinė(išpildomoji) nuotrauka;
  • energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma;
  • pastato energinio naudingumo sertifikatas;
  • katilinės projektas;
  • statybos darbų vadovas;
  • techninė priežiūra;

  • deklaracija apie statybos užbaigimą.
Jūsų gyvenamasis namas tampa 100% baigtumo su visais tą patvirtinančiais dokumentais ir aktais