Created by OWEXX

Teritorijų planavimas, detalieji planai

Detalieji planai

Žemės sklypai gali būti padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami. Tam reikalingi detalieji planai ir kiti teritorijų planavimo dokumentai (TPD), kuriais pasirūpins mūsų komanda. Žemės sklypų ribų nustatymas vyksta atliekant tikslius matavimus, nagrinėjant jau esamus detaliuosius planus.

Miestuose, kaimuose ar miesteliuose nuolat vyksta teritorinis planavimas, nes privalu atsižvelgti į esamų statinių bei kitų žemės sklypų išplanavimą – tiksliai išlaikyti ribas bei aplinkos formavimo reglamentus, plėtros viziją ir strategiją. Taigi teritorijų planavimas yra aktualus tiek privačių teritorijų, tiek ir valstybės žemė sklypų tvarkymui.

Rengiant specialiuosius ir bendruosius planus vadovaujamasi Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
 

„Geoline“ teikiamos teritorijų planavimo ir detaliųjų planų rengimo paslaugos

Detalieji planai reikalingi kompleksiškai planuojant teritorijas ir daromi miestų, miestelių ar jų kvartalų teritorijose. Pagal visus reglamentus ir reikalavimus atliekame detaliųjų planų rengimą, jų keitimą ir koregavimą fiziniams ir juridiniams asmenims.

  • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai – tai naujų žemės sklypų formavimas, esamų sklypų sujungimas, padalijimas, įsiterpusių žemės sklypų prijungimas prie esamų žemės sklypų. Dažniausiai tai gyvenamųjų namų kvartalų planavimas ir formavimas.
  • Amalgamacija – žemės sklypų ribų keitimas nerengiant formavimo pertvarkymo projekto. Suformuosime aiškias sklypų ribas, parengsime sertifikuotus brėžinius.
  • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – tai projektai miško įveisimui žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, ūkininko sodybos ir pagalbinio ūkio pastatų, fermų vietos parinkimo projektai žemės ūkio paskirties žemėje.

Mūsų svetainėje greitai ir patogiai galite sužinoti orientacines paslaugų kainas. Susisiekite su mūsų atstovai jau dabar ir mes pateiksime Jums specialų kainos pasiūlymą.

Darbus vykdome aukšto tikslumo matavimo prietaisais ir specializuota programine įranga, kuri nuolat tobulinama ir atnaujinama. Matavimams naudojame elektroninius tacheometrus ir GPS (globalinės padėties nustatymo sistemos) imtuvus.

Patikėkite darbus mums ir galėsite įsitikinti aukšta mūsų specialistų atliekamų darbų kokybe.

€ 800,00 - € 1.500,00

Užsakyti

 

Kainos

Detalieji planai Kaina
Detaliojo plano koregavimas nekeičiant esminių sprendinių(keičiant tik užstatymo zona ir pan.) nuo €800,00
Detaliojo plano koregavimas keičiant sprendinius (sklypų ribų keitimas, paskirties keitimas, nustatytų reglamentų keitimas) nuo €1.500,00
Žiūrėti visas paslaugų kainas

Detalusis planas

Detalusis planas – tai teritorijų planavimo dokumentas, kuriame užfiksuota informacija apie teritorijas, žemės sklypus arba jų grupes, jų tvarkymo ir plėtojimo reikmes, sąlygas bei tvarką. Rengiantis statyboms ar performuojant esamus sklypus reikalingas detalusis planas tam, kad viskas būtų vykdoma numatyta tvarka, nekiltų klausimų dėl nuosavybės ar teritorijų apstatymo klausimų.

Kompleksinis detaliųjų planų rengimas

  • žemės sklypų paskirties keitimas;
  • žemės sklypų sujungimas ir padalijimas.

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus  LR teritorijų planavimo įstatymo redakcijai, įstatymu nustatomos dvi teritorijų planavimo dokumentų rūšys. Jos keičia iki įstatymo įsigaliojimo rengtų teritorijų planavimo dokumentų rūšis (bendrieji, specialieji ir detalieji teritorijų planavimo dokumentai)

  • kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai;
  • specialiojo teritorijų planavimo dokumentai.

LR Seimo patvirtintu įstatymu įtvirtinta teisė Vyriausybės įgaliotoms institucijoms organizuoti savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų – valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų ir valstybinių parkų ir biosferos rezervatų kompleksinių planų rengimą.

Įstatymu įtvirtintas naujas teritorijų planavimo teisinio reguliavimo institutas – iniciatyvos teisė, suteikiantis teisę asmenims siūlyti savivaldybei rengti atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus.

Taip pat įstatymu numatyta, kad detalieji planai nebėra rengiami neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose. Tokiose teritorijose, vadovaujantis bendraisiais planais ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, pagal poreikį rengiami žemėtvarkos planavimo dokumentai (specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai arba žemės valdos projektai), miškotvarkos projektai, žemės gelmių naudojimo planai ar kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurie nustato viešųjų ir privačių subjektų ūkinės veiklos galimybes.

Žemės sklypų paskirties keitimas, sujungimas, padalijimas

Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki minėto įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą. Taip pat iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti detalieji planai, planavimo organizatoriaus sprendimu, gali būti nerengiami ar nebaigiami rengti.

Kreipkitės į mūsų komandą jau dabar, jei Jums reikia nemokamos konsultacijos detaliųjų planų rengimo klausimais. Mes mielai padėsime Jums parengti detaliuosius planus, tai padarysime maksimaliai greitai ir už prieinamą kainą.

Paslaugos

Verslui

Kadastriniai (geodeziniai) sklypų matavimai, statinių kadastriniai matavimai, topografinės nuotraukos, detalieji planai, žemės valdos projektai, kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, statinių kontrolės-geodezinės nuotraukos, statinių nužymėjimas ir kita – tai mūsų kasdienis darbas, kurį atliekame kokybiškai, sutartu laiku ir už prieinamą kainą.

Visos pateiktos kainos yra orientacinės ir be PVM. Kreipkitės jau dabar ir mes greitai pasiūlysime optimaliausius sprendimus.

Daugiau

Matininkai Vilniuje, atliekami geodeziniai matavimai, kadastriniai matavimai, topografinės nuotraukos.

Vilnius

Matininkai Vilniuje
UAB “VILNIAUS GEODEZIJOS LINIJA”
Perkūnkiemio g. 4A, Vilnius LT-12128

Įmonės kodas 304766501
PVM kodas: LT100011543917

A.S.: LT764010051004222796
Bankas: Luminor Bank AB

El. paštas vilnius@geoline.lt
Mob. +370 670 88276

Matininkai Šiauliuose, atliekami geodeziniai matavimai, kadastriniai matavimai, topografinės nuotraukos.

Šiauliai

Matininkai Šiauliuose
UAB “GEODEZIJOS LINIJA”
Tilžės g. 82A, Šiauliai LT-78123

Įmonės kodas 302641399
PVM kodas: LT100008559715

A.S.: LT524010044200942376
Bankas: Luminor Bank AB

El. paštas siauliai@geoline.lt
Mob. +370 600 22380